RSGallery2 alpha release.
<p><span style="font-size: small"><b>A PESCA DA ANGU&Iacute;A CON MOLLOS</b></span></p>
<div><span style="font-size: small">Na primeira l&uacute;a nova de outubro de 2008 puidemos ver aos dous &uacute;ltimos pescadores de angu&iacute;a da r&iacute;a de Pontevedra, dous homes que a&iacute;nda empregan unha primitiva arte: o mollo. Son Jos&eacute; Dacosta Garc&iacute;a, natural da Moureira, na marxe esquerda da R&iacute;a de Pontevedra, e o seu fillo Juan Carlos. Agora Jos&eacute; e Juan Carlos viven na marxe dereita, ben preti&ntilde;o de Poio. Jos&eacute; &eacute; pescador desde os 12 anos, agora aos 85 anos xa est&aacute; xubilado &eacute; s&oacute; acompa&ntilde;a ao seu fillo Juan Carlos, de 44 anos, para non perder o contacto co mar.&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small">A fabricaci&oacute;n dos <i>mollos</i> &eacute; realmente sinxela, basta con facer un atado de <i>vides</i>, varas secas e fini&ntilde;as de videira. Estas <i>vides</i> te&ntilde;en unha lonxitude duns 70-80 cm e &aacute;tanse con tres cordeis, de xeito que o atado resultante non se desfaga. Os mollos te&ntilde;en unha lonxitude de algo m&aacute;is dun metro e un di&aacute;metro duns 40 cm. Para que non aboien (floten) m&eacute;teselles dentro unha pedra duns dous kg en cada un dos extremos. Despois pend&uacute;ranse dunha corda duns catro metros de longo e b&oacute;tanse &aacute; auga da r&iacute;a, moi preto da beira, deixando o cabo atado e sinalado para poder levantar o <i>mollo</i> coas angu&iacute;as. Percorrendo a <i>escullera</i> na s&uacute;a chalana, van localizando as cordas que terman dos <i>mollos</i>, p&iacute;llana cun gancho que chaman <i>bichero</i> (bicheiro) e levantan o <i>mollo</i> para dentro da chalana. &nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small">Segundo nos contan Jos&eacute; e Juan Carlos, a partir de setembro e ata abril (todos os meses con r) as angu&iacute;as, cando vai cambiar a l&uacute;a, ref&uacute;xianse entre as vides de xeito que, ao sacar o <i>mollo</i> da auga, ven cheo delas, s&oacute; hai que facelas sa&iacute;r espant&aacute;ndoas, para iso atravesan o <i>mollo</i> cun pincho longo de ferro. As angu&iacute;as caen ent&oacute;n dentro da chalana e, despois da faena diaria, ap&aacute;&ntilde;anse cun caldeiri&ntilde;o, l&aacute;vanse ben no <i>salabardo </i>(unha rede cun aro e cun mango) e m&eacute;tense finalmente dentro dunhas bolsas de rede, os <i>copes</i>, que se deixan dentro da auga ata que os compradores ve&ntilde;en por elas, malia que tam&eacute;n as lontras e as ratas de mar que viven na r&iacute;a ve&ntilde;en &aacute;s veces a polas angu&iacute;as de Jos&eacute; e Juan Carlos. </span></div>
<div><span style="font-size: small">Conta Jos&eacute; que cara ao Nadal non &eacute; dif&iacute;cil que un destes <i>mollos</i> traia entre 20 e 30 kg de angu&iacute;as, de xeito que despois de apa&ntilde;ar os doce ou trece mollos que botan, son quen de encher a chalana ata a borda de angu&iacute;as. Despois de levantado un <i>mollo</i>, v&oacute;lvese a botar &aacute; r&iacute;a, pois duran dun ano para outro, momento no que as vides podrecen e hai que recambialos. Os <i>mollos</i> lev&aacute;ntanse cada 14 d&iacute;as, xusto o d&iacute;a da l&uacute;a vella e da l&uacute;a nova de cada mes que cadran coas mareas vivas, entre as d&uacute;as l&uacute;as a que m&aacute;is produce &eacute; a vella, seica &aacute;s angu&iacute;as lles molesta moit&iacute;simo a luz da l&uacute;a chea e por iso &eacute; cando m&aacute;is se agachan dentro dos <i>mollos</i>.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Pero non sempre houbo angu&iacute;as nesta zona onde viven Jos&eacute; e Juan Carlos; antigamente a r&iacute;a non ti&ntilde;a barro e na area as angu&iacute;as non viven. Foi cando dragaron o L&eacute;rez que vi&ntilde;eron m&aacute;is angu&iacute;as, pero diso xa foi hai moitos anos. As&iacute; e todo, o av&oacute; de Jos&eacute;, tam&eacute;n pescador, xa empregaba <i>mollos</i> para pescar algunhas angu&iacute;as, malia que s&oacute; pod&iacute;a facelo al&iacute; onde hab&iacute;a lama: no pozo.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Na casa de Jos&eacute; non te&ntilde;en moita tradici&oacute;n de comer angu&iacute;as, pero saben que en Ourense as aprecian moito; de feito todas as que pescan m&eacute;rcanllas os de Ourense. Ben preto desta cidade, en Untes, hai un restaurante, A Casa Lolo, onde as serven fritidas. Lolo &eacute; quen lle merca desde hai moitos anos as angu&iacute;as a Jos&eacute;. Hai uns 40 anos vend&iacute;anas a 3,5 pts o kg, agora a 9 &euro;, seica agora est&aacute;n mellor pagadas, pero Jos&eacute; segue a lamentar a diferenza entre o que a eles lles pagan e o que n&oacute;s pagamos por elas, na praza de Pontevedra v&eacute;ndense a 15 euros. Jos&eacute; comenta que as ganancias da angu&iacute;a son boas para facer un peto, pero que delas non se vive, pois s&oacute; se pescan durante medio ano, as&iacute; que como moitos outros pescadores, Jos&eacute; e Juan Carlos tiveron e te&ntilde;en que dedicarse a moitos outros tipos de peixes da r&iacute;a e tam&eacute;n ao marisco, de xeito que andaron &aacute; &ldquo;<i>robalisa&rdquo; </i>(robaliza), &aacute;s <i>sollas,</i> ao &ldquo;<i>calamar</i>&rdquo; (lura), e, por suposto, ao marisco. </span></div>
<div><span style="font-size: small">Jos&eacute; lembra que os anos 1940 e 41 foron os peores da s&uacute;a vida, hab&iacute;a moita fame. Eles s&oacute; se dedicaban a pescar e non ti&ntilde;an horta, e como os falanxistas requisaban todo aos labradores, iles non pod&iacute;an trocar o seu peixe polas patacas o pan e outros alimentos que precisaban. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small">Jos&eacute; e Juan Carlos son os &uacute;ltimos pescadores da r&iacute;a de Pontevedra que empregan os <i>mollos</i>, outros traballan tam&eacute;n na angu&iacute;a, pero empregando nasas e usando como &ldquo;<i>enghado</i>&rdquo; (cebo) anacos de <i>velador</i>, un peixe que se cr&iacute;a na area. </span></div>
<div><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small">Texto de Pablo Carpintero&nbsp;</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra. Na fotograf&iacute;a apr&eacute;ciase como cargan a chalana cos mollos novos, para as&iacute; sustituilos polos vellos.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<div><span style="font-size: small">Pesca da angu&iacute;a utilizando mollos, na r&iacute;a de Pontevedra.</span></div>
<div><span style="font-size: small">Fotograf&iacute;a de Pablo Carpintero</span></div>

Pescadores de Anguias
<< Inicio < Ant. 1 2 Seg. > Remate >>

Resultados 1 - 9 de 14