RSGallery2 alpha release.
Fotografia de Fernando Garcia

O Corpus. Alfombras florais.
Fotografia de Fernando Garcia

O Corpus
Fotografia de Fernando Garcia

O Corpus. Alfombras florais
Fotografia de Fernando Garcia

Seran labrego de Fozara
Fotografia de Fernando Garcia

Seran labrego de Fozara
Fotografia de Fernando Garcia

Seran labrego de Fozara
Fotografia de Fernando Garcia

Seran labrego de Fozara
Fotografia de fernando Garcia

Seran labrego de Fozara
Fotografia de Fernando Garcia

Seran labrego de Fozara
Fotografia de Fernando Garcia

Seran labrego de Fozara
Fotografia de Fernando Garcia

Seran labrego de Fozara
<p><b>Rancho de Reis, Gul&aacute;ns, Ponteareas.</b></p>
<div style="text-indent: 35.4pt; line-height: 150%">No sur de Galicia cons&eacute;rvanse tres danzas de Reis asociadas &oacute;s denominados Ranchos de Reis. Estes <i>Ranchos de Reis</i> interpretan catro danzas diferentes:</div>
<div style="text-indent: 35.4pt; line-height: 150%"><i>Danza de casta&ntilde;olas</i> e <i>danza de palitroques</i>: ambos acomp&aacute;&ntilde;anse de pezas de madera de buxo (casta&ntilde;olas ou paus) que os danzantes fan soar mentres executan a danza.</div>
<div style="text-indent: 35.4pt; line-height: 150%"><i>Danza de fitas</i>: os bailadores danzan xirando arredor dun pau mentres suxeitan unha fita amarrada &aacute; punta dun poste, estas fitas van sendo trenzadas sobre o poste mentres os bailadores desenvolven a danza.</div>
<div style="text-indent: 35.4pt; line-height: 150%"><i>Danza de arqui&ntilde;os</i>: os danzantes bailan xunguidos &aacute;s s&uacute;as parellas por un pao en forma de arco decorado con fitas de cores debuxando figuras e entrelazando os arqui&ntilde;os de diferentes xeitos.</div>
<div style="text-indent: 35.4pt; line-height: 150%">Ademais destas catro danzas, os bailadores adoitaban a pechar a representaci&oacute;n bailando a xota, o valse, a mui&ntilde;eira e a ribeirana.</div>
<div style="text-indent: 35.4pt; line-height: 150%">O Rancho de Reis de Gul&aacute;ns baila o 6 de Xaneiro.</div>
<div style="text-indent: 35.4pt; line-height: 150%">&nbsp;</div>
<p>Fotograf&iacute;a de Fernando Garc&iacute;a</p>
<p>&nbsp;</p>

Rancho de Reis de Gulans
<p>Fotografia de Fernando Garcia</p>

Rancho de Reis de Gulans
Fotografia de Fernando Garcia

Rancho de Reis de Gulans
Fotografia de Fernando Garcia

Rancho de Reis de Gulans
Fotografia de Fernando Garcia

Rancho de Reis de Gulans
Fotografia de Fernando Garcia

Rancho de Reis de Gulans
<< Inicio < Ant. 1 2 Seg. > Remate >>

Resultados 1 - 9 de 17